lördag 29 december 2012

Ung cancer

http://www.ungcancer.se/

Ung Cancer är en ideell organisation för unga vuxna cancerdrabbade, 16-30 år.
 De jobbar för att förbättra unga vuxna cancerdrabbades levnadssituation. Med det menas att unga vuxna cancerpatienter inte bara ska överleva, utan även ha ett riktigt bra liv. De jobbar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för unga cancerdrabbade både under och efter sjukdomstiden.
Trots att fler än 800 unga personer drabbas av cancer varje år har det tidigare saknats en organisation som stöttar dem genom besked, sjukdom, vård och i sitt fortsatta liv. Ung cancer identifierade ett stort behov av mötesplatser, information och debatt som driver unga vuxna cancerdrabbades frågor. Därför grundades Ung Cancer.

Man kan stödja deras verksamhet på flera sätt bland annat genom att köpa snygga arband: http://www.ungcancershop.se/armband-c-163-1.aspx