torsdag 14 februari 2013

Ps.

Även om jag är väldigt irriterad på vård som inte har fungerat så är jag väldigt tacksam för att vi hittills hela tiden har blivit sedda som en hel familj på denna resa. I Lund på avdelningen finns det leksaker att låna. Lilla Loppan har alltid möts av leende när han röjt fram med rullstolar i korridorerna och alla har velat bjuda honom på glass. Har han inte varit med några dagar så frågar personalen hur det är med honom. Och på strålningen nere i Lund finns en hel lekhörna för väntande barn och föräldrar. I våras fick vi låna lekplatsen vid Ronald Mcdonaldshuset, som egentligen bara är till för sjuka barn, men då maken saknade immunförsvar vågade vi bara umgås utomhus under några veckor. Vi har också vid flera tillfällen lånat barnsjukhusets lekplats. Vi, jag och lilla loppan har också fått ta plats, personalen har sett oss och våra behov och det är vi väldigt glada för!

På nya rummet i Halmstad har kuratorn ställt in en liten korg med leksaker, en bra början.