tisdag 27 november 2012

Lymfocyter - på rätt ställen!

Det är lymfocyter i spinalvätskan!!! Närmre bestäm T-celler, vars uppgift i kroppen är att oskadliggöra inkräktare som tex virus och dom har nu alltså tagit sig över blod-hjärn-barriären vilket är JÄTTEJÄTTEJÄTTE BRA!!!

Virusnivåerna var den 25 oktober 170 000 i spinalvätskan och är nu nere på 21 000.
Nivåerna i blodet har sjunkit från 230 000 till 50 000. (Man kan inte jämförs dessa rakt, det mäts på olika skalor.)

Röntgensvaren var svåra att tolka och överläkaren ångrade att dom gjort röntgen så "tidigt" som efter tre veckor. Det enda men ser på röntgensvaren är att det på många ställen i kroppen och några ställen i hjärnan pågår inflammatoriska processer. Vilket förhoppningsvis har att göra med att T-cellerna håller på att städa upp tumörer och virus. Detta är den mest troliga förklaringen då maken mår relativt bra och alla blodvärden nästan är normala. Skulle det vara virus som bildar nya tumörer så borde inte nivåerna av virus sjunka och allmäntillståndet borde var sämre.

Nu väntar blodprov en gång i veckan tills nivårena av virus när nere på noll. Då blir det nytt prov från ryggmärgen (spinalvätska) och om det också är noll så blir det nya röntgen undersökningar.

Liten lymfocyt-skola
Lymfocyterna är av två slag, T- och B-lymfocyter. T-lymfocyterna är vanligast. De bildas i benmärgen, men förs sedan med blodet till brässen där de mognar. När de kommer i kontakt med främmande mikroorganismer omvandlas T-lymfocyterna till så kallade mördarceller som kan oskadliggöra inkräktarna (tex virus). Några T-lymfocyter finns kvar som T-minnesceller, som känner igen det ämne som utlöste kroppens försvarsreaktion.